งานสั่งทำรถพิเศษ

รถขยะคัดแยก

รถบรรทุกขอเกี่ยว

รถตัดหญ้าไหล่ทาง

รถขยะคัดแยกและขอเกี่ยว
รถย่อยกิ่งไม้
รถตรวจสภาพอากาศ
รถกรองน้ำ
รถกล้องวงจรปิด
รถเวทีเคลื่อนที่

รถย่อยกิ่งไม้

รถตรวจสภาพอากาศ

รถกรองน้ำเคลื่อนที่

รถกล้องวงจรปิด

รถเวทีเคลื่อนที่

บรรทุกแอลกอฮอล์

รถบรรทุกแอลกอฮอล์

cutter tractor

รถกวาดชายหาด

รถนักเรียน/ห้องสมุด

รถโม่ปูน

ด้วยความที่เราเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20 ปี ผลิตรถมาหลายร้อยคัน จึงเห็นว่าสภาพท้องที่ ปัญหา หรือความเจริญแต่ละแห่งไม่เท่ากัน จึงออกแบบรถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงยินดีให้คำปรึกษาและร่วมกันออกแบบผลิตรถประเภทใหม่ๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจและสังคม 

Untitled-12.png
Untitled-22.png
Untitled-11.png