รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกลาง
5,000 ลิตร copy-lw.png
8,000 ลิตร-lw.png
6,000litre-lw.png
DSC_0851-lw.png

  3,000L            4,000L             6,000L                 8,000L             10,000L            12,000L           15,000L

  3,000L            4,000L             6,000L                 8,000L             10,000L           12,000L            15,000L

12,000 ลิตร-lw.png
12,000 ลิตรกระเช้า-lw.png
6,000 ลิตรเครน.png
15 เมตร-lw.png
20 เมตร-lw.png
9 ดวง-lw.png
3 ลบ.เมตร 1 ชั้น-lw.png
10 ลบ.เมตร.png
4 ลบ.หลา-lw.png

6Q                      8Q                       10Q                       12Q                       14Q                       20Q

7,000 ลิตร-lw.png

3,000L                 4,000L                   6,000L       

9,500 ลิตร-lw.png
5 ลบ.เมตร-lw.png
12 ห้อง-lw.png

ุ6 ห้อง

5 ลบ.เมตร-lw.png
12 เมตร 1 ท่อน-lw.png
10 เมตร -lw.png
15 เมตร.png
12 ล้อ-lw.png
DSC04009-lw.png
3 เพลา-lw.png

10M                 12M                 15M

DSC_0559-lw.png