รถเกรดเดอร์ขนาดและยี่ห้อต่างๆ

C10087683-712x385.jpeg
670g_motor_grader_large_c3087da7dfb78878
tc.jpg

             แคท                                    จอร์นเดียร์                             คอมมัสซึ