เครื่องจักรกลหนัก

รถขุดไฮดรอลิค

รถตักหน้าขุดหลัง

รถขุด
รถตักหน้าขุดหลัง
รถบด
รถเกรด

รถเกรดเดอร์

รถบดถนน