ราคา 25,000,000 - 80,000,000

รถดับเพลิงกู้ภัยบันไดเลื่อน

รถดับเพลิงกู้ภัยบันไดเลื่อน สามารถช่วยงานดับเพลิงในที่สูง อาทิเช่นอาคารสูง เสาไฟ หรือเชิงเนินเขา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บันไดใช้เหล็กเหนียวพิเศษ พร้อมรอกเคลื่อนที่ไปสู่ราวบันได เพื่อขึ้นสู่กระเช้าสำหรับช่วยกู้ภัยและเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงพิเศษขนาดไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว และเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 มีทั้งแบบภายในและต่างประเทศ ตามความสูงที่ลูกค้าต้องการ