ราคา 9,000,000 - 15,000,000

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง ใช้งานที่ปฏิบัติงานในช่วงเลากลางคืน หรือขาดแสงสว่าง ตลอดจนสามารถใช้ตามงานเลี้ยงได้ โดยมีอุปกรณ์ระดับมาตรฐานสากลในการช่วยกู้ภัยระดับสูง สามารถกำหนดจำนวนดวงไฟและความูงของเสาไฟได้ตามลูกค้าต้องการ ผลิตและติดตั้งด้วยวัสดุมาตรฐานสากลและช่างผู้ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน