รถดับเพลิงสากล

รถดับเพลิงสากล เครื่องยนต์รถชนิดใหญ่พิเศษ ตัวถังและอุปกรณ์ติดตั้งตามมมาตรฐาน NFPA ซึ่งเป็นคุณภาพสากล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงพิเศษ สำหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ เพิ่มระบบน้ำยาโฟมและเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาดใหญ่ และการดับเพลิงประเภท A, B, C และ D เพื่อให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อีกทั้งมี อุปกณ์ช่วยฉุกเฉินและกู้ชีพครบครันผลิตและติดตั้งด้วยวัสดุมาตรฐานสากลและช่างผู้ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ราคา 5,000,000 - 20,000,000