รถตรวจการณ์ดับพลิง

ราคา 1,300,000 - 5,000,000

รถตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด 4 - 6 ล้อ สำหรับช่วยดับเพลิงฉุกเฉินแบบสะดวก รวดเร็วและระงับเหตุการณ์เบื้องต้นก่อนบานปลาย ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินอันประเมินค่าไม่ได้ โดยเราใส่ใจรายละเอียดของอุปกรณ์และคุณภาพสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะหนึ่งชีวิตมีความหมาย ดังนั้นการเลือก หรือ การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าราคา แต่เรามอบสินค้าที่คุ้มค่าให้ลูกค้าเสมอ