รถนำเที่ยว

เป็นรถนำเที่ยวที่เหมาะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสัตว์หรือสถานที่ราชการหรือสำหรับบริการประชาชนตามงานเทศกาลต่างๆ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล เบนซินหรือไฟฟ้า มีทั้งแบบสามารถจดทะเบียนได้ และ แบบใช้เฉพาะภายในที่ไม่สามารถจดืะเบียนรถได้ โดยออกแบบเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารตามลูกค้าต้องการ  

ราคา 700,000 - 1,800,000