รถบรรทุกชานต่ำท้ายลาด

ราคา 3,300,000 - 5,000,000

เป็นรถบรรทุกชานต่ำสำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนักหรือเพื่อรองรับรถสำหรับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงทาง ด้านท้ายสามารถติดสะพานท้ายทำงานด้วยไฮดรอลิคหรือบุคคล เพื่อสะดวกต่อการทำงาน