รถบรรทุกหางพ่วงเทรลเลอร์

ราคา 3,800,000 - 5,000,000

เป็นรถบรรทุกเทรเลอร์ชานต่ำสำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนักพิเศษและมึขนาดความสูง เพื่อการขนส่งได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้านท้ายรถติดตั้งสะพานท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค