รถบรรทุกติดเครนสลิง

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ประกอบจากกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอริกที่ได้รับรองคุณภาพสูงจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีคันโยกหรือสวิตซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดเครนสลิงไฮดรอลิคและกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่มีการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001   

ราคา 2,500,000 - 6,500,000