รถบรรทุกติดเครนไฮดรอิค

ราคา 2,100,000 - 4,500,000

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ประกอบจากกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอริกที่ได้รับรองคุณภาพสูงจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีคันโยกหรือสวิตซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดเครนไฮดรอลิคและกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่มีการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001