รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ราคา 2,100,000 - 15,000,000

เป็นรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 4 - 10 ล้อ ทำงานสูงตั้งแต่ 6 - 18 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ตัวกระเช้าประกอบจากกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีคันบังคับอยู่ที่ฐานและบนกระเช้า ชุดกระเช้าและกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่มีการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001