รถบรรทุกเทท้าย

ราคา 700,000 - 4,000,000

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ตอนท้ายรถติดตั้งกระบะบรรทุก สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอริกที่ได้รับรองคุณภาพสูงจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีคันโยกหรือสวิตซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่มีการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001