งานกองช่างซ่อมบำรุง

รถบรรทุกเทท้าย
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
รถบรรทุกติดเครนสลิง
รถบรรทุกหางพ่วงเทรลเลอร์
รถบรรทุกท้ายลาด
รถเทรลเลร์
ชานต่ำ
รถนำเที่ยว
รถนำเที่ยว
รถบรรทุกน้ำมัน
รถบรรทุกน้ำมัน