ราคา 10,000,000 - 20,000,000

รถดูดสิ่งโสโครก(โคลน)และฉีดล้างท่อระบายน้ำ

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 - 10 ล้อ มีปริมาตรความจุตั้งแต่ 2 - 10 ลบ.เมตร ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ มอก.9001 ติดตั้งเครื่องทำสุญญากาศคุณภาพสูงจากอิตาลี่ ในการดูดโคลนและหินในท่อระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและระบบฉีดล้างทะลวงสิ่งโสโครกในท่อระบายน้ำให้ทางเดินน้ำไหลสะดวก รถดูดสิ่งโสโครกฯที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งระบบการผลิต/ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนมีระบบควบคุมกลิ่นและความสะอาดระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวรถและเพื่อสุขอนามัยชุมชน   และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน