รถกวาด-ดูดฝุ่น

รถกวาดถนนชนิด 4 - 10 ล้อ มีปริมาตรความจุตั้งแต่ 500 ลิตร - 18 ลบ.เมตร ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ มอก.9001 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแรงดูดสูง และใบกวาดที่แข็งแรง ทนทาน กวาดขยะได้เกลี้ยง และระบบพรมน้ำทำความสะอาดถนน ลดฝุ่นฟุ้งกระจาย รถกวาดถนนที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งระบบการผลิต/ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนมีระบบควบคุมกลิ่นและความสะอาดระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวรถและเพื่อสุขอนามัยชุมชน   และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ราคา 5,000,000 - 15,000,000