รถสุขาเคลื่อนที่

ราคา 5,500,000 - 11,000,000

รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ สามารถติดตั้งห้องสุขาได้ตั้งแต่ 4 - 10 ห้อง หรือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้พิการวีลแชร์ ภายในบุด้วยสแตนเลสหรือวัสดุปลอดสนิมเพื่อยึดอายุการใช้งานของตัวรถ รถสุขาเคลื่อนที่ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งระบบการผลิต/ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนมีระบบควบคุมกลิ่นและความสะอาดระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน