รถดูดสิ่งปฏิกูล

ราคา 2,100,000 - 4,000,000

รถดูดสิ่งปฏิกูลชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล    พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้ถังดูดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุตั้งแต่ 3,000 - 8,000 ลิตร  พร้อมปั้มสูญญากาศ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ มอก.9001 รถดูดฯที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งระบบการผลิต/ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนมีระบบควบคุมกลิ่นและความสะอาดระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวรถและเพื่อสุขอนามัยชุมชน   และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน