รถบรรทุกขยะอัดท้าย

ราคา 2,000,000 - 6,000,000

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  เครื่องยนต์ดีเซล    พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย   ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค    กระบอกไฮโดรลิคชุดอัดขยะและชุดคายขยะต้องมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก.975-2538 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ มอก.9001 ในขอบข่ายการผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิคโดยเฉพาะ   รถบรรทุกขยะที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งระบบการผลิต/ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอาทิ สัญญาณไฟบนหัวเก๋งและด้านท้ายของรถบรรทุกขยะ เพื่อความสมดุลของตัวรถบรรทุกขยะและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีระบบควบคุมกลิ่นและความสะอาดระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวรถและเพื่อสุขอนามัยชุมชน   และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน