รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์

ราคา 2,200,000 - 5,000,000

รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ชนิด 6 ล้อ ขนาด 4  - 8  ลูกบาศก์เมตร สำหรับเก็บขยะชุมชนและโรงงานเพื่อความสะอาดและน่าอยู่ โดยเราใส่ใจรายละเอียดของอุปกรณ์และคุณภาพสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการเลือก หรือ การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งกระบอกไฮดรอลิค และ สัญญาณไฟฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าราคา แต่เรามอบสินค้าที่คุ้มค่าให้ลูกค้าเสมอ