สมัครงาน ด่วน!!

ธุรการ 2 อัตรา

ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา

ฝ่าย IT 1 อัตรา

บัญชี 1 อัตรา

ฝ่ายขาย 10 อัตรา

ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา