quatation
fixed
follow up
join
งานป้องกันฯ          งานสาธารณสุขฯ                งานช่างฯ               รถสั่งทำพิเศษ            เครื่องจักรกล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถตรวจการณ์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถกู้ภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ รถบรรทุกขยะขอเกี่ยว รถบรรทุกขยะอัดท้าย รถดูดสิ่งปฏิกูล รถดูด-ล้างท่อระบายน่้ำ รถกวาด-ดูดฝุ่น รถฉีดล้างถนน รถสุขาเคลื่อนที่

รถเครน

รถเครน

รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถเครนกระเช้าอเนกประสงค์ รถเครนสลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

งานสั่งทำพิเศษ

งานสั่งทำพิเศษ

รถกล้องวงจรปิดและขยายสัญญาณอินเตอร์เนค รถตรวจสภาพถนน รถตรวจสภาพอากาศ รถน้ำดื่มเคลื่อนที่ รถระบายน้ำท่วม รถดับไฟป่า

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกล รถสำหรับงานก่อสร้าง

รับซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุงใหม่

รับซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุงใหม่

รับงานซ่อมรถให้ใช้ได้ปกติ ดัดแปลงจากรถประเภทเดิมเป็นรถประเภทใหม่พร้อมแจ้งประกอบการเปลี่ยนประเภทรถ และปรับปรุงให้ดูใหม่ สดใสสำหรับบ้านเมืองที่น่าอยู่

งานจ้างเหมาและเช่า

งานจ้างเหมาและเช่า

รับเหมาดูดล้างท่อ ดูดโคลน รับจากกวาดถนน ให้เช่ารถกวาดถนน ให้เช่ารถดับเพลิง ให้เช่ารถบรรทุกขยะ ให้เช่ารถตัดหญ้า

อุปกรณ์

อุปกรณ์

ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิงเคมี ถังขยะ สัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียง

IMG_5356

IMG_5356

 งานซ่อม ดัดแปลงฯ      งานรับจ้าง เช่าฯ             อุปกรณ์ต่างๆ           รับเหมาก่อสร้างฯ

บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น ด้วยการลดคุณภาพของสินค้าและการเอาเปรียบลูกค้า โดยการขายสินค้าแพงเกินจริง แต่จะยึดมั่นในความคุ้มค่าและคุณภาพตามมาตรฐานสากล

n20200210112431_118951.jpg

ผลงานล่าสุด

IMG_6698.JPG

รถเครนกระเช้า

รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาด 6 ล้อ กำลังแรงม้า 150 แรงม้า ยกสูง 12 เมตร พร้อมยกดั้มพ์ได้

สาระน่ารู้

ตัวอย่างเหตการ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้เสาไฟฟ้า แน่นอนเราไม่ควรใช้น้ำในการดับไฟอย่างแน่นอน เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นรถดับเพลิงจึงควรมีสารเคมีช่วยดับเพลิงที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอาทิ เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งหรือน้ำยาโฟมดับเพลิง ทางเราจึงสนับสนุนให้หน่วยงานมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอรรถประโยชน์ครบครัน เนื่องจากชีวิตและทรัพย์สินนั้นประเมินค่าไม่ได้